NYHETER

Det händer saker inom  SAFE AND COVER varje dag. Vi utvecklar företaget, utvecklar och förbättrar produkten. Vi lever vår dröm om en hållbar och effektiv byggbransch. Välkommen att läsa artiklar om större nyheter!

Framgångsrika Case-studies

Framgångsrika Case-studies

Safe And Cover har under 2022/2023 genomfört 2 framgångsrika case studies på byggen i Skåne. Målet har varit att testa produktens förmåga och hållfasthet gällande såväl fallskydd som vind och väderskydd. Resultaten av dessa case studies har varit långt över...

läs mer
CASE STUDY – VÅRT NÄSTA STEG

CASE STUDY – VÅRT NÄSTA STEG

En dröm börjar ta form. Vi har, i teamet runt SAFE AND COVER, arbetat vansinnigt hårt för att realisera idéen om en bättre byggbransch. Vår prototyp är nu färdig för test ute på en byggarbetsplats och vi söker rätt bygg och entreprenadföretag som vill vara med och...

läs mer
ÅTERANVÄNDNINGSBAR BYGGPLAST

ÅTERANVÄNDNINGSBAR BYGGPLAST

Vi på SAFE AND COVER har under vårt förarbete av vår produkt sökt, letat och hittat massor av statistik på hur vi, i hela världen och i byggindustrin, förbrukar mängder av plast. Generellt pratar man om förnybar och återvinningsbar plast. Vår fråga är varför ingen...

läs mer
KVINNLIGT ÄGANDE I SAFE AND COVER

KVINNLIGT ÄGANDE I SAFE AND COVER

En diskussion som ofta kommer upp i dagens jämställdhetsdebatt är det kvinnliga ägandet. Kvinnor äger, generellt, betydligt mindre än män. Ett hemskt och oförsvarbart fenomen som sätter kvinnor i en större behovssituation och minskar kvinnors valfrihet. Jag ska...

läs mer