OM FÖRETAGET

SAFE AND COVER är värdeskapande både i form av vårt företag och vår produkt. Internt arbetar vi för att skapa långsiktighet och hållbarhet, inte bara med produkten utan också själva bolaget. Ett bolag som följer sina noga utstakade värderingar, ett företag som följer sina drömmar.

SAFE AND COVER SKAPAR VÄRDE GENOM ATT ÖKA SÄKERHETEN PÅ BYGGARBETSPLATSER, ÖKA LÖNSAMHETEN HOS VÅRA KUNDER OCH SKAPA EN HÅLLBAR MILJÖ FÖR FRAMTIDEN.

Safe and Cover - Fallskydd och väderskydd för interimtäckning för byggen och byggarbetsplatser - Favicon

VARFÖR SAFE AND COVER

Ur ett ekonomiskt och miljö perspektiv så finns det idag stora problem med dagens vind och väderskydd inom byggbranschen.

Överallt ser vi fantastiska byggen och byggnationer resas i samhället. Det vi också ser under uppförandet av dessa byggnader är att de är täckta av plast. Engångsplast, täckplast och byggplast. Kärt barn har många namn. Det vi vet om denna plast är att den köps in för varje nytt bygge, sätts upp av hantverkare med virke som används EN GÅNG. Rivs ner, slängs i containrar för att sedan skickas till återvinning eller förbränning. Detta sker på bygge efter bygge, dag ut och dag in.

Ur ekonomiskt- och miljöperspektiv är det HELT ENKELT INTE HÅLLBART.

Traditionell täckplast och byggplast ersätts av återanvändningsbara Safe and Cover - Marknadens billigaste och mest hållbara täckplast

VAD HANDLAR DET OM?

De traditionella skyddslösningarna vi ser på byggarbetsplatser är något vi människor inte reflekterar över. Plast, plast och åter plast. Samhällen gör allt i sin makt för att få människor att använda mindre plast. Ändå kan vi passera byggnation efter byggnation där tjock täckplast ska isolera 1000-tals kvadratmeter. Plast som, när den ska tas ned, slängs och inte återanvänds.

Utöver detta så ser vi fallskydd, alltså staket i olika former. Vissa är helt i metall, andra är av trä. Entreprenörerna har dessutom en personaltung process eftersom snickare och byggare måste sätta upp reglar i virke för att fästa plasten, virke som heller inte går att återanvända.

Vår utmaning blev: Vi ska ta fram en produkt som kombinerar fallskydd och täckning mot väder och vind. Den ska gå att återanvända om och om igen och inte kräva vare sig byggplast eller virke. Den ska vara lönsam och värdeskapande för såväl uthyrare, entreprenörer, arbetare och miljö. Den ska effektivisera byggprocessen och byggekonomin genom att tillåta att arbete kan utföras oavsett väder och yttre förhållanden.

Den ska dessutom vara så enkel att montera att vem som helst ska kunna göra det.

Det handlar alltså om att förändra tankesättet i hela byggbranschen, förhoppningsvis i hela världen. – Hur svårt kan det vara?

VÅRA VÄRDERINGAR

SÄKERHET

Ökad säkerhet på byggarbetsplatser i sverige och i hela världen är en av Safe and Covers värderingar

SAFE AND COVER är skapat för att öka säkerheten på byggarbetsplatser i hela världen. Ökad personalsäkerhet och byggsäkerhet är en värdering som ska prägla hela vår verksamhet och organisation

HÅLLBARHET

Miljövänlig byggteknik med ökad hållbarhet är ett måste för att minsak Co2 utsläpp inom byggnation och byggindustri

Hållbarhet och miljövänlighet är en värdering som vi på SAFE AND COVER värnar om. Vår produkt är framtagen för att minska Co2 inom byggnation och byggindustri

VÄRDESKAPANDE

Ökad lönsamhet - byggeffektivitet och pertsonaleffektivitet inom byggindutrin genom effektiv byggtäckning - Leder till besparing och ökad vinst för byggföretagen

SAFE AND COVER ska verka för lönsamhet för byggföretag genom minskade utgifter på förbrukningsmaterial, ökad produktivitet och byggeffektivitet

AFFÄRSIDÉ

SAFE AND COVER erbjuder återanvändningsbara och väderskyddande fallskyddsmoduler som effektiviserar byggprocessen och optimerar arbetsmiljön, vilket sparar både tid, pengar och miljö.

VISION

SAFE AND COVER ska genom sina produkter sträva efter att skapa branschstandard och äga frågor gällande säkerhet och miljö på byggarbetsplatser. Genom detta arbete ska SAFE AND COVER bli internationellt marknadsledande.

VÅRA MISSIONER

SAFE AND COVER har tagit fram en mängd missioner, alltså vad vi förespråkar internt och externt. Vi vill att våra kunder, samarbetspartners ska känna sig trygga med SAFE AND COVER och därmed känna till och förstå bolaget och dess produkt. 

 • Vi skall generera värde till våra kunder
 • Vi skall bygga ett bolag som är flexibelt, innovativt och lyhört
 • Vi skall skapa flexibla, funktionella och hållbara produkter
 • Vi skall förändra och förbättra arbetsförhållanden på byggarbetsplatserna genom att skapa högre säkerhet och bättre arbetsmiljö
 • Vi skall skapa bättre produktivitet för våra kunder
 • Vi skall vara en pålitlig partner och erbjuda pålitliga produkter
 • Vi skall vara den självklara partnern med innovativa produkter inom byggnadsskydd och byggsäkerhet
 • Följande Agenda 2030 vill Safe and Cover arbeta för:
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovation och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Hållbar konsumtion och produktion
  • Bekämpa klimatförändringarna