EN PRODUKT – MASSOR MED GODA EGENSKAPER

SAFE AND COVER är en helt unik produkt som kombinerar fallskyddsräcke, säkerhetsnät, vind och väderskydd för byggen och byggnationer. Att kombinera så många produkter och egenskaper till en enda fantastisk produkt krävde en del arbete.

NU ÄR VI HÄR. VI SKA HJÄLPA TILL ATT SKAPA HÅLLBARHET I BYGGINDUSTRIN OCH VI SKA GÖRA DET UTAN ATT DET INNEBÄR ÖKADE KOSTNADER FÖR BYGGFÖRETAG OCH UTHYRARE.

SAFE AND COVER – HÅLLBARHET FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ.
Interimtillslutning - vindskydd - fallskydd - tappskydd i modulutförande som vidrar till en säkrare byggarbetsplats och en effektivare byggprocess som sparar såväl pengar som miljö - frilagd 2 moduler

VAR – HUR – VARFÖR

Byggindustrin idag - Plast och fallskyddsräcken som inte återvinns och inte går att återanvända

BYGGNADSTÄCKNING IDAG

Vid nybyggnation och för öppna våningsplan som inte fått ytterväggar används plast för att skydda bygget mot väder och vind. Fallskyddsräcke monteras i form av brädor eller metallräcken.

Problemet med denna teknik är:

  • Plast och virke inte återanvänds
  • Små mängder går till återvinning
  • Byggföretagen betalar för plast och virke på varje nybygge
  • Kostsamt vid uppvärmning och torkning
  • Undermålig säkerhet
  • Tidskrävande montering och nedtagning/avfallshantering

BYGGNADSTÄCKNING MED SAFE AND COVER

SAFE AND COVER är en kassett som monteras i betongplattan på våningsplanet. Själva kassetten blir då ett fallskyddsräcke.

Inne i kassetten finns det en roll-up av armerad plast monterad som går att rulla på till en höjd på 450cm. Denna roll-up blir då skydd för väder och vind som ersätter traditionell bygg och täckplast.

Fördelar med denna teknik är:

  • Fallskyddsräcke, vind och väderskydd i samma produkt
  • Återanvändningsbar
  • Bättre ekonomi för byggförtag och byggherrar
  • Inget avfall, Hållbart för miljön

SAFE AND COVER – EGENSKAPER

Fullhöjd - FALLSKYDD MED 110 CM HÖJD - För bygge och byggföretag -säkerhet - Safe and cover

FALLSKYDDSRÄCKE

Dagens fallskyddsräcken monteras på de flesta flervåningshus under byggnation för att skapa trygghet och säkerhet för både arbetsgivare och anställda på byggarbetsplatsen. Vilken typ av fallskydd som monteras varierar från stålstaket till liggande brädor. SAFE AND COVER ersätter dessa fallskydd genom vår kassett som monteras i golvplattan, skyddets höjd uppfyller, i sig själv, minimikraven för fallskydd och är i grundutförande 100cm högt. Utöver detta justeras höjden enkelt genom roll-up funktion i armerad, slitstark PVC duk och fästes så högt som 450cm från golvplattan.

Säkerhetsnät på bygge ersätts med Safe and cover - minskar risken för fallande verktyg och byggmaterial - personskada och skada på egendom

SÄKRING AV VERKTYG OCH BYGGMATERIAL

För att undvika att fallande föremål som verktyg och byggmaterial kan skada människor och egendom nedanför den aktuella byggnaden så används traditionellt plastnät/säkerhetsnät innanför täck- och byggplast. Nätet fångar upp det fallande objektet. SAFE AND COVER ersätter, i och med sin unika design, de traditionella säkerhetsnäten. Eftersom SAFE AND COVER monteras i golvplattan på den aktuella våningen och kan rullas upp till 450cm så minimeras risken för att verktyg och byggmaterial kan falla ner och orsaka skador.

Vind och väderskydd för byggindustrin - Safe and Cover effektiviserar byggen och byggnation

VÄDER OCH VINDSKYDD

Att skydda en byggarbetsplats från väder och vind är en prioriterad åtgärd för alla byggen och byggföretag. Dels handlar det om att skapa en vettig arbetsmiljö för de som arbetar inne på våningsplanen. Ingen människa jobbar effektivt i en blåsig och kall miljö. Dels handlar det om att kunna utföra arbeten som kräver torra ytor och i frostfri miljö. SAFE AND COVER erbjuder ett fantastiskt väder och vindskydd genom sin unika funktion att koppla samman modulerna med ett slitstarkt blixtlås. Blixtlåset och den starka PVC plasten isolerar för starka vindar och risken för hål i plasten minimeras. Det blir helt enkelt torrare, tätare och varmare inne på våningsplanet.  

damm och patrikelisolering på byggarbetsplats underlättas med safe and cover

DAMM OCH PARTIKELISOLERING

För att kunna genomföra olika typer av arbeten på samma våningsplan så krävs det ofta snickare som bygger temporära väggar. Detta medför onödiga kostnader och tidsåtgång. Väggarna kräver att snickaren reglar och sätter upp någon form av gips eller vindskiva för att isolera det aktuella området, återigen material som används en gång och sedan förbränns.

SAFE AND COVER kan monteras som tillfälliga väggar inne i våningsplanet. På så vis kan känsliga arbeten som exempelvis målning isoleras från andra arbeten som orsakar damm och partiklar i luften.

ljudisolering byggarbetsplats - krav på byggarbetsplats som ställer krav på bullernivå och oljud - störande ljud

LJUD OCH BULLERSKYDD

En stor diskussion gällande byggen och byggarbetsplatser är hur det inverkar på boende och arbetande runt bygget. Att kunna minska ljud och bullernivån är av högsta vikt inför framtiden. SAFE AND COVER har på grund av sitt unika och heltäckande utförande goda egenskaper för att skapa ett lugnare och tystare bygge i området och samhället.

Utöver detta så skapas en lugnare, tystare miljö för de som arbetar inne i byggnaden då mycket av blåst och fladdrande plast försvinner.

Ventilation trots täckning av byggnation genom flexiblel avtäckning vid behov

VENTILATION

Lika viktigt som möjligheten att stänga ute fukt och kyla är möjligheten att öka ventilation och släppa ut värme. Under den varma tiden på året så behöver de som arbetar på våningsplan få in luft och sänka arbetstemperaturen. Vissa våtarbeten behöver dessutom torka vilket kan kräva luftgenomströmning så att fukten lämnar ytor och arbetsområden. Denna funktion är svår att uppnå med dagens metoder då det kräver att interimplast, tillfälligt, monteras ner.

in och utlastningsmöjlighet på bygge och byggnation genom flexibel plastduk som inte innebär rivning av täckmaterial

IN OCH UTLASTNING AV BYGGMATERIAL, VERKTYG OCH MASKINER

IN OCH UTLASTNING AV BYGGMATERIAL, VERKTYG OCH MASKINER – En traditionell interimtäckning är svår att öppna för in och utlastning av byggmaterial, maskiner och verktyg. Eftersom tanken med SAFE AND COVER är att kunna rulla ner plastduken så kan förenklad in och utlastning möjliggöras.

BIBEHÅLLEN TEMPERATUR på byggen - öka energibesparing - effektiv uppvärmining och värmeisolering vid nybygge och nybyggnation

ÖKAD ISOLERING FÖR VÄRME OCH KYLA

HJÄLPER TILL ATT HÅLLA VÄRMEN INNE OCH KYLAN UTE – Det finns tillfällen och perioder under byggfaserna då byggföretag, tillfälligt, kan behöva värma upp våningsplan eller delar av våningsplan. Exempelvis när gjutarbeten inte får frysa och frostsprängning inte får inträffa. SAFE AND COVER har förbättrade, isolerande egenskaper som hjälper till att isolera värmen. Vi ser stora fördelar och besparingar i uppvärmningskostnader för byggföretag som använder produkten. Utöver detta så isolerar SAFE AND COVER mot yttre kyla och kalla vindar.

VILL DU VETA MER OM SAFE AND COVERS UNIKA EGENSKAPER OCH HUR DEN KAN GYNNA ER OCH ERT FÖRETAG?