EN NY PRODUKT I SORTIMENTET FÖR UTHYRARE AV MASKIN OCH BYGGPRODUKTER

Eftersom SAFE AND COVER ersätter förbrukningsmaterial som plast och virke och ersätter det med en återanvändningsbar produkt så skapar vi automatiskt en ny affärsmöjlighet för Sveriges uthyrare av maskiner och byggprodukter.

EN MÖJLIGHET TILL ÖKAD HÅLLBARHET OCH ÖKAD LÖNSAMHET 
SAFE AND COVER - En ny produkt för byggindustrin som uppfuller krav på miljö och hållbarhet - ökad vinst för bygg och uthyrare - depåer

EN NY PRODUKT FÖR SVERIGES BYGGDEPÅER

Eftersom SAFE AND COVER är en produkt som återanvänds gång på gång, på bygge efter bygge så är idéen att produkten ska lagerföras på uthyrningsdepåerna. Anledningen till detta är enkel. Byggföretag har, generellt inte, möjligheten att ha varken förbrukningsmaterial eller byggprodukter på lager. Lager och depåkrävande produkter överlåter byggbranschen till uthyrarna och depåägarna.

FÖRDELAR FÖR VÅRA UTHYRARE OCH DEPÅER

EN PRODUKT – EN ARTIKEL

Många produkter som tas fram kräver att återförsäljare och uthyrare ska ha ett lager på en mängd olika artiklar. SAFE AND COVER är en produkt som är framtagen med uthyrare och depåer i åtanke. Vår produkt kombinerar vind- väder- och fallskydd i en effektiv produkt, utan massor med extra artiklar, exempelvis passbitar och beslag. Vi utvecklade SAFE AND COVER för att vara staplingsbar på pall. Förutom enkel hantering medför detta att vi effektiviserade lagerutrymmet som produkten upptar.

 

EFFEKTEN BLIR:
  • MINDRE ARTIKLAR I LAGER
  • EFFEKTIV I LAGERUTRYMME
  • STAPLINGSBAR PÅ PALL
  • EFFEKTIV LOGISTIK
SAFE AND COVER - Vind- väder- och fallskydd i en och samma produkt för bättre logistik och lagerföreing för uthyrare och depåer

SÄKERHET

 

Ökad säkerhet på byggarbetsplatser i sverige och i hela världen är en av Safe and Covers värderingar

Nu kan ni som byggdepå och uthyrare hjälpa till med att sprida ökad säkerhet på byggarbetsplatser. SAFE AND COVER är skapat för att öka säkerheten på byggarbetsplatser i hela världen. Ökad personalsäkerhet och byggsäkerhet är en värdering som ska prägla hela vår verksamhet och organisation

MILJÖVÄNLIGHET OCH ÖKAD HÅLLBARHET

Miljövänlig byggteknik med ökad hållbarhet är ett måste för att minsak Co2 utsläpp inom byggnation och byggindustri

Det är inte bara producenter och slutanvändare som har ett ansvar och en möjlighet att påverka miljövänlighet och ökad hållbarhet. Mellanled, som uthyrare och depåer, kan alltså också vara med och dela ansvar, möjligheter och vinster i och med SAFE AND COVER. Depåer som erbjuder SAFE AND COVER till sina kunder har således möjligheter att öka sina intäkter, skapa tryggare arbetsplatser, vara delaktiga i hållbarhetsarbete och kunna marknadsföra sig genom SAFE AND COVER.

ÖKAD LÖNSAMHET FÖR ALLA

Ökad lönsamhet - byggeffektivitet och pertsonaleffektivitet inom byggindutrin genom effektiv byggtäckning - Leder till besparing och ökad vinst för byggföretagen

SAFE AND COVER är framtagen med en kravspecifikation där byggföretagen ska spara pengar på förbrukningsmaterial samtidigt som man uppfyller krav för miljö och hållbarhet. Utöver detta så bidrar produkten till ökad säkerhet och förbättrad effektivitet både i byggprocess och i personaleffektivitet. Att vi dessutom lyckats hitta en NY affär där uthyrarna av byggprodukter breddar sin portfölj är, enligt oss, fantastiskt.

EN ENKEL INFÖRSÄLJNING TILL BYGGFÖRETAG EFTERSOM SAFE AND COVER ÄR KOSTNADSBESPARANDE, ÅTERANVÄNDNINGSBAR, MILJÖVÄNLIG OCH HÅLLBAR

VILL DU VETA MER OM HUR NI SOM UTHYRARE OCH DEPÅFÖRETAG KAN VINNA PÅ ATT SAMARBETA MED SAFE AND COVER?