KVINNLIGT ÄGANDE I SAFE AND COVER

av | nov 9, 2021 | ARTIKEL, NYHET | 0 Kommentarer

En diskussion som ofta kommer upp i dagens jämställdhetsdebatt är det kvinnliga ägandet. Kvinnor äger, generellt, betydligt mindre än män. Ett hemskt och oförsvarbart fenomen som sätter kvinnor i en större behovssituation och minskar kvinnors valfrihet.

Jag ska villigt erkänna att jag som man och skribent för SAFE AND COVER inte reflekterat speciellt över detta innan. Jag är gift, har delad ekonomi med min fru. Jag ser oss som ett lag och värderar henne som en lika stor del i min egen framgång som min egen prestation. Ändå äger jag mer än henne. Jag äger företag, jag äger bilar och så vidare.

Nu ska denna artikel inte handla om mig och min fru utan om SAFE AND COVER.

SAFE AND COVER är ett företag och en produkt som vänder sig till byggindustrin. Vi tillverkar återanvändningsbara vind, väder och fallskydd som skapar långsiktig hållbarhet och förbättrad ekonomi för såväl byggföretag som uthyrare. Vi kan dock inte tänka oss en mer mansdominerad bransch än just byggbranschen. Säkerligen är det så att byggindustrin varit så starkt mansdominerad eftersom den traditionellt räknats som tung och slitsam, ur ett fysiskt perspektiv. Detta var säkert relevant innan hjälpmedel och regler för tunga lyft och tungt arbete implementerades. Det handlar alltså inte längre om vad män och kvinnor klarar rent fysiskt utan om gammal hävd och gamla beteenden.

 

Det är med stolthet som vi kan berätta att en av SAFE AND COVERs majoritetsägare är en kvinna. Vi har dessutom en kvinna som är en av produktutvecklarna och upphovsmännen i företaget och till produkten.

INGRID MARIE FREDERIKSEN - KVINNLIG ÄGARE - KVINNLIGT ÄGANDE I BYGGBRANSCHEN

INGRID MARIE FREDERIKSEN – En av majoritetsägarna i SAFE AND COVER