Safe And Cover har under 2022/2023 genomfört 2 framgångsrika case studies på byggen i Skåne. Målet har varit att testa produktens förmåga och hållfasthet gällande såväl fallskydd som vind och väderskydd. Resultaten av dessa case studies har varit långt över förväntningarna.

CaseStudy för fallskydd vind och väderskydd Safe and Cover

Bjärno Byggsystem testade Safe &Cover vid bygge av ny fastighet. Se alternativa fallskydd till vänster.

CaseStudy i Hyllie för fallskydd vind och väderskydd Safe and Cover

Fyrtornet i Malmö/Hyllie täcktes under de tuffa månaderna vid årsskiftet av Safe & Cover.

Det är en enorm skillnad att befinna sig bakom skyddet under de kalla månaderna, ett behagligare arbetsklimat. Vet ni om de är tillgängliga för att hyra?

Byggarbetare på Fyrtornet Hyllie

CaseStudy Fyrtornet Hyllie

Safe and Cover gjorde en case study på en av Sveriges mest miljövänliga byggnad, kontorshuset Fyrtornet. Kontorshuset ligger mittemot Hyllie tågstation och är Malmös första kontorshus i trä. Att bygga i trästomme innebär minskat klimatavtryck, samtidigt som byggnaden är extra utsatt för väder och vind. Granitor som bygger fastigheten blev direkt intresserad av Safe and Cover, för att vi löste många av deras utmaningar samtidigt.

Väldigt bra, väldigt starkt material. Snabbt och enkelt att montera

Montör på Bjärnö Byggsystem

CaseStudy Bjärnö Byggsystem

Under hösten 2022 lät Safe & Cover, Bjärno Byggsystemer testa prototyper på ett av sina byggen i Arlöv. 

Viktig feedback kom in då vi fick låna två montörer av Bjärnö Byggsystem för att sätta upp modulerna.

Trots tufft höstväder stod samtliga enheter emot regn och blåst långt över föväntan och endast mindre juseteringar noterades på förbättringslistan.

CaseStudyn visade på bättre arbetsmiljö för de som abetade innanför modulerna och inget täckmaterial lämnas till förbränning.

 

safe and cover case studies Arlöv