ÅTERANVÄNDNINGSBAR BYGGPLAST

av | nov 20, 2021 | ARTIKEL, NYHET | 0 Kommentarer

Vi på SAFE AND COVER har under vårt förarbete av vår produkt sökt, letat och hittat massor av statistik på hur vi, i hela världen och i byggindustrin, förbrukar mängder av plast. Generellt pratar man om förnybar och återvinningsbar plast. Vår fråga är varför ingen pratar om återanvändningsbar plast. Att en täckplast eller byggplast exempelvis bränns och blir värme är inte hållbarhet enligt oss på SAFE AND COVER.

150 000 TON PLAST, BARA I SVERIGE

Byggindustrin står för minst 20% av det totala Co2 utsläppet i Sverige. Nationell statistik från 2016 visar att byggsektorn genererar drygt 60 000 ton plastavfall. Detta avser bara utsorterade mängder och inte plast som finns i blandade avfallsfraktioner.22 Ytterligare cirka 89 000 ton plastavfall beräknas hamna i det blandade avfallet från byggsektorn och skickas till förbränning. Det innebär att byggsektorn totalt genererar cirka 150 000 ton plastavfall varje år. Endast 0,8 procent av detta plastavfall materialåtervinns idag*.

Ej återanvändningsbar plast förbrukas av byggindustrin - Att kalla det återvinningsbart är inte heller rätt då det mesta förbränns

ÅTERANVÄNDNINGSBAR PLAST, BÄTTRE ÄN ÅTERVINNINGSBAR PLAST

Att påstå att plast och plastprodukter är återvinningsbara verkar, enligt Naturvårdsverket, inte innebära att det återvinns. En försvinnande liten mängd av plasten som används inom byggsektorn återvinns till nya plastprodukter. Kravet borde således drivas mot att tillverka fler produkter som visserligen är återvinningsbara men snarare är återanvändningsbara, exempelvis återanvändningsbar plast.

BYGG- OCH TÄCKPLAST BLIR ÅTERANVÄNDNINGSBAR PLAST MED SAFE AND COVER SAFE AND COVER

Att påstå att plast och plastprodukter är återvinningsbara verkar, enligt Naturvårdsverket, inte innebära att det återvinns. En försvinnande liten mängd av plasten som används inom byggsektorn återvinns till nya plastprodukter. Kravet borde således drivas mot att tillverka fler produkter som visserligen är återvinningsbara men snarare är återanvändningsbara, exempelvis återanvändningsbar plast.

Interimtillslutning - vindskydd - fallskydd - tappskydd i modulutförande som vidrar till en säkrare byggarbetsplats och en effektivare byggprocess som sparar såväl pengar som miljö - frilagd 2 moduler

För oss har utmaningen varit att skapa en produkt som inte bara ser bra ut på papper, inte bara påstås vara hållbar och miljövänlig. Produkten skulle vara miljövänlig och återanvändningsbar.

RENE MAHRT FREDERIKSEN – SAFE AND COVER

Idéen är egentligen enkel, men vi är hemmablinda. Vi gör likadant som vi alltid har gjort. Vi nöjer oss med att plasten påstås vara förnybar även om den i många fall inte förnyas utan förbränns. SAFE AND COVERS kassett kan användas på bygge efter bygge i hela världen. Roll-up funktionen där vi kan rulla upp en armerad plast för att vind och väderskydda byggnader gör att vår produkt och vår plast blir just återanvändningsbar. En återanvändningsbar byggplast och täckplast helt enkelt!

 

SAFE AND COVER – HÅLLBARHET FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ