SAFE AND COVER – FALLSKYDDSRÄCKE, VIND OCH VÄDERSKYDD I SAMMA PRODUKT

SAFE AND COVER ® är produkten som tar fallskyddsräcke, säkerhetsnät, vind och väderskydd för byggen och byggnationer in i en ny era. En era av miljömedvetenhet, säkerhet och bättre ekonomi för byggföretag, byggherrar och entreprenadfirmor. Vi gör det dessutom med en enda produkt.

SAFE AND COVER – HÅLLBARHET FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ.
Safe and Cover - Fallskydd - Vind och väderskydd för byggindustrin

HUR FUNGERAR PRODUKTEN  ENLIGT

CEO – STEFAN WESTERGÅRD

Framgångsrika Case Studies

Safe And Cover har under 2022/2023 genomfört två framgångsrika case studies på byggen i Skåne. Målet har varit att testa produktens förmåga och hållfasthet gällande såväl fallskydd som vind och väderskydd. Resultaten av dessa case studies har varit långt över förväntningarna.

150 000 TON PLASTAVFALL

Visste du att byggsektorn genererar drygt 60 000 ton plastavfall. Detta avser bara utsorterade mängder och inte plast som finns i blandade avfallsfraktioner. Ytterligare cirka 89 000 ton plastavfall beräknas hamna i det blandade avfallet från byggsektorn och skickas till förbränning. Det innebär att byggsektorn totalt genererar cirka 150 000 ton plastavfall varje år.

Endast 0,8 procent av detta plastavfall materialåtervinns idag.*

*Källa: Naturvårdsverket

Ej återanvändningsbar plast förbrukas av byggindustrin - Att kalla det återvinningsbart är inte heller rätt då det mesta förbränns och inte återvinns

PRODUKTEN I KORTHET

Safe and Cover 2 moduler för effektivt och återanvändningsbart vind - väder och fallskydd
SÄKERHET OCH FALLSKYDD

En av SAFE AND COVERs viktigaste egenskaper är säkerhet på byggen och byggarbetsplatser. Att skapa en trygg arbetsmiljö för såväl arbetare, deras anhöriga och arbetsgivare är vår viktigaste uppgift. SAFE AND COVER är framtagen och testad för att säkerställa såväl tappskydd som fallskyddsräcke. Utöver att skapa en byggarbetsplats som erbjuder trygga fallskyddsräcken, där arbetare inte kan falla ner, så ska vi ska säkerställa tryggheten i att verktyg inte faller ner och orsakar person eller egendomsskador.

 

LÖNSAMHET GENOM EFFEKTIVISERAD BYGGPROCESS OCH BYGGEKONOMI

SAFE AND COVER ökar effektiviteten på byggen och byggarbetsplatser genom att ge en större möjlighet att arbeta oavsett väder och vind. Exempel på detta kan vara målning och gjutningsarbeten som kräver frostfritt klimat. Eftersom vår produkt isolerar mot kalla vindar så kan byggföretagen genomföra, exempelvis, våtarbeten under en större del av året än vad som kan uppnås med traditionella metoder. Utöver att vi effektiviserar byggprocessen så sparar byggföretagen pengar vid inköp av plast och virke och avgifter för container och återvinning.

 

BÄTTRE ARBETSMILJÖ OCH REDUCERAD MILJÖPÅVERKAN

Safe and cover bidrar till en bättre arbetsmiljö för de arbetare som befinner sig innanför SAFE AND COVERs tillslutning. Vi minskar bullernivåer, skapar dammfria avgränsade utrymmen och reducerar kyla och blåst som gör arbetare mindre effektiva. Utöver arbetsmiljö och arbetseffektivitet så bidrar SAFE AND COVER till minskad miljöpåverkan eftersom vår produkt återanvänds gång på gång, på bygge efter bygge.

FÖRMODLIGEN DEN BILLIGASTE BYGG- OCH TÄCKPLASTEN I VÄRLDEN

Vad menar vi med att vi har den billigaste bygg- och täckplasten i världen? Helt enkelt är det så att SAFE AND COVER ersätter bygg och täckplast som ska vind och väderskydda byggnader. Produkten är framtagen för att inte öka kostnaden för byggföretagen. Till skillnad från traditionell plast för byggnation så återanvänds SAFE AND COVER på byggarbetsplats efter byggarbetsplats.

SAFE AND COVER – HÅLLBARHET FÖR BÅDE EKONOMI OCH MILJÖ.
HÅLLBARHET GENOM BÄTTRE EKONOMI FÖR BYGGFÖRETAG OCH UTHYRARE

EN NY AFFÄR FÖR UTHYRARE OCH DEPÅER

SAFE AND COVER utvecklades utifrån byggindustrins behov och vardag. En del av byggindustrin är depåer och uthyrare som förser byggföretag med byggprodukter och maskiner. Att leverera interimtäckning som en uthyrningsprodukt kanske inte kan tyckas unikt men när produkten är marknadsledande i funktion, kombinerar både fallskyddsräcke och väderskydd så blir det unikt. Det som utmärker SAFE AND COVER utifrån uthyrare och depåer är att produkten tar väldigt liten plats och är lastbar på pall. Som depå och uthyrare behöver ni heller inte ha massor av olika delar på lager för att kunna leverera ett effektivt, isolerande fall-, vind- och väderskydd.

 

  • Effektiv att lagerföra
  • Tar mindre plats
  • Lastbar på pall
  • En produkt – en artikel i lager
SAFE AND COVER - En ny produkt för byggindustrin som uppfuller krav på miljö och hållbarhet - ökad vinst för bygg och uthyrare - depåer

NYHETER

Framgångsrika Case-studies

Framgångsrika Case-studies

Safe And Cover har under 2022/2023 genomfört 2 framgångsrika case studies på byggen i Skåne. Målet har varit att testa produktens förmåga och hållfasthet gällande såväl fallskydd som vind och väderskydd. Resultaten av dessa case studies har varit långt över...

läs mer
CASE STUDY – VÅRT NÄSTA STEG

CASE STUDY – VÅRT NÄSTA STEG

En dröm börjar ta form. Vi har, i teamet runt SAFE AND COVER, arbetat vansinnigt hårt för att realisera idéen om en bättre byggbransch. Vår prototyp är nu färdig för test ute på en byggarbetsplats och vi söker rätt bygg och entreprenadföretag som vill vara med och...

läs mer

HISTORIKEN BAKOM SAFE AND COVER

HUR SVÅRT KAN DET VARA?

En kväll på hösten 2020 så fick min fru nog. Inte på det viset att hon var trött på mig och ville lämna mig. Hon var trött på att jag inte gjorde verklighet av mina tankar och funderingar. – Dessutom borde du göra det som en roll-up, det blir mer flexibelt, sa hon. Jag såg hur hon tänkte, – Hur svårt kan det vara? Ja, tänkte jag. Hur svårt kan det vara? 

René Mahrt Frederiksen – SAFE AND COVER

Detta är nog det lättaste sättet att beskriva SAFE AND COVERs uppkomst. En idé och ett koncept som är framtaget av René Mahrt Frederiksen och Ingrid Marie Frederiksen. Drömmen var att skapa en flexibel, kostnadseffektiv, hållbar och säker interimtäckningsmetod för byggbranschen.

NU ÄR VI HÄR, NU FINNS VI, NU SKA VI FÖRÄNDRA VÄRLDEN

Rene Mahrt Frederiksen -Safe and Covers styrelse

René Mahrt Frederiksen, Grundare av SAfE AND COVER

BAKGRUND

-VARFÖR har ingen tänkt på det här innan? Varför täcker vi, i vårt upplysta samhälle, byggnationer med engångsmaterial i form av plast och virke? Varför kombinerar vi inte interimtäckning med fallskydd, varför måste det vara två produkter?

Vår analys är: Vi gör det för att vi alltid har gjort det, vi gör det för att ingen belyser problemet eller erbjuder ett bättre alternativ.

Det är det vi i SAFE AND COVER gör nu. Vi belyser problemet gällande interimtäckning och interimfallskydd för byggindustrin. Vi erbjuder också ett mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ.

Byggindustrin svarar för c:a  20% av vårt årliga Co2-utsläpp. Samtidigt så ökar befolkningen och vi har ett behov av att bygga så mycket som nästan 60 000 nya bostäder, varje år, fram till 2029.

Vi på SAFE AND COVER  säger inte att vår produkt kommer att ansvara för en gigantiskt sänkning av det totala Co2-utsläppet som byggindustrin står för. Vi säger att vi ska göra en markant skillnad, dessutom med ökad säkerhet, bättre ekonomi för byggföretagen och mer produktiva anställda.

Container med engångsplast och byggmaterial som återvinns eller förbränns

SAFE AND COVER är en unik produkt, främst framtagen för byggindustrin och byggarbetsplatsen. Produkten kombinerar fallskyddsräcke och effektiv täckning mot väder och vind.

Produkten är återanvändningsbar och sparar därför både miljö och pengar.